مواد افزودنی بتن روانساز و فوق روان کننده بتن - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
کاهش آب توسط روان کننده بتن

<p> <span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای استفاده از انواع روان کننده بتن باید از شرکت های معتبر قدام نمود و زیرنظر متخصصین باد انجام شوداستفاده از افزودنی های کاهنده آب موجب کاهش مقدار آب اختلاط در اسلامپ ثابت می گردد.کاهش مقدار آب اختلاط از آن جهت مطلوب است که موجب افزایش مقاومتیا کاهش جمع شدگی و عیار سیمان می گردد. این مقدار کاهش آب اختلاط به عوامل مختلفی مانند نوع افزودنی مورد استفاده , نحوه اضافه کردن افزودنی , میزان اسلامپ و نسبت آب به سیمان , نوع سیمان , عیار سیمان , نوع سنگدانه ها , نوع ومیزان استفاده از افزونه ها مانند روباره و خاکستر بادی و نیز مقدار هوا بستگی دارد . عوامل موثر بر قدرت کاهندگی آب افزودنی ها ی کاهنده آب در ادامه بررسی شده است.</font></span><br style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2;" /><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نوع افزودنی مورد استفاده – جدول زیر نشان می دهد که سدیم گلوکنات از نظر میزان کاهش آب موپرتر از گلوکز و لیگنوسولفونات عمل می کند. تاثیر انواع مختلف افزودنی های تجاری در مقدار کاهش آب اختلاط به ترکیب شیمیایی و میزان استفاده از آن ها بستگی دارد. هرچه مقدار استفاده از افزودنی بیشتر باشد , میزان کاهش آب بیشتر خواهد بود.با این وجود در مقادیر بیشتر از حد اشباع کاهش چندانی در مقدار آب اختلاط ایجاد نخواهد کرد. مقدار حد اشباع در افزودنی های مختلف متفاوت است اما برای </font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روان کننده بتن</font><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><span class="Apple-converted-space"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تجاری که به صورتمحلولعرضه می شوند این مقدار در حدود 1 تا 5/1 درصد وزن سیمان است.</font></span><br style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2;" /><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">میزان اسلامپ و نسبت آب به سیمان – میزان کاهش آب در اسلامپ 50 میلیمتر تقریبا برابر 6 درصد و در اسلامپ 150 میلیمتر تقریبا برابر 11 درصد می باشد. بنابراین انتظار میرود که قدرت کاهندگی آب افزودنی ها در بتن های روان بیشتر باشد. نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد که در یک طرح مخلوط بتنی (با 300 کیلوگرم در متر مکعب سیمان تیپ 1)  دارای افزودنی کاهنده آب , برای افزایش اسلامپ از 75 میلیمتر به 200 میلیمتر نیازمند افزایش مقدار آب از 179 به 190 کیلوگرم در متر مکعب بوده در حالی که در بتن مشابه اما بدون افزودنی برای همین مقدار افزایش اسلامپ مقدار آب از 189 به 210 کیلوگرم در متر مکعب افزایش یافته است. این بدان معناست که </font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روان کننده بتن</font><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><span class="Apple-converted-space"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اجازه افزایش اسلامپ را با میزان کمتری از آب فراهم می کنند.</font></span></p><p style="margin: 0px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p>


ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 خرداد 1396 - 13:47 توسط : rafizadblog
آخرین مطالب :
مقدار مصرف ضد یخ بتن 16 مهر 1396
علت کاربرد فوق روانساز بتن چهارشنبه 12 مهر 1396
مواد افزودنی شتاب دهنده ها و گروههای اصلی آن شنبه 8 مهر 1396
افزودنی زودگیر بتن و دامنه کاربرد آن چهارشنبه 5 مهر 1396
استفاده از سوپر روانساز بتن برای کارایی بهتر بتن پنجشنبه 30 شهريور 1396
اثرات سوپر روان کننده بتن 26 شهريور 1396
قیمت ابر روان کننده بتن در سایتهای معتبر چهارشنبه 22 شهريور 1396
کارایی روانساز بتن جمعه 17 شهريور 1396
شرایط انبارداری فوق روان ساز بتن 12 شهريور 1396
فوق روان کننده بتن زودگیر سه شنبه 7 شهريور 1396
مواد افزودنی بتن و کارایی بتن پنجشنبه 2 شهريور 1396
عواقب استفاده بیش از حد افزودنی آب جمعه 20 مرداد 1396
مقاومت فشاری روان کننده بتن دوشنبه 16 مرداد 1396
مواد افزودنی بتن و نحوه مصرف 15 مرداد 1396
روان ساز دیرگیر یا روان کننده بتن دیرگیر شنبه 14 مرداد 1396

مطالب تصادفی :
فوق روان کننده بتن زودگیر شنبه 14 مرداد 1396
مهم ترین مزایای استفاده از افزودنی های شیمیایی شنبه 14 مرداد 1396
روانساز بتن و کاربرد های آن شنبه 14 مرداد 1396
سنگدانه درشت و تاثیر آن بر روی ماسه و آب در بتن شنبه 14 مرداد 1396
شرایط انبارداری فوق روان ساز بتن شنبه 14 مرداد 1396
قیمت ابر روان کننده بتن در سایتهای معتبر شنبه 14 مرداد 1396
مواد افزودنی بتن جهت روان کننده بتن و طریقه مصرف شنبه 14 مرداد 1396
روان ساز بتن به افزودنیهای چند منظوره شنبه 14 مرداد 1396
علت کاربرد فوق روانساز بتن شنبه 14 مرداد 1396
نکات مهم برای استفاده از مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده شنبه 14 مرداد 1396
مقدار مصرف ضد یخ بتن شنبه 14 مرداد 1396
روان ساز دیرگیر یا روان کننده بتن دیرگیر شنبه 14 مرداد 1396
کاهش آب توسط روان کننده بتن شنبه 14 مرداد 1396
عواقب استفاده بیش از حد افزودنی آب شنبه 14 مرداد 1396
استفاده از سوپر روانساز بتن برای کارایی بهتر بتن شنبه 14 مرداد 1396
خوش آمدید به سایت_مواد افزودنی بتن روانساز و فوق روان کننده بتن