مواد افزودنی بتن روانساز و فوق روان کننده بتن - نسخه موبایل
بازگشت به صفحه اصلی
کاهش آب توسط روان کننده بتن

<p> <span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای استفاده از انواع روان کننده بتن باید از شرکت های معتبر قدام نمود و زیرنظر متخصصین باد انجام شوداستفاده از افزودنی های کاهنده آب موجب کاهش مقدار آب اختلاط در اسلامپ ثابت می گردد.کاهش مقدار آب اختلاط از آن جهت مطلوب است که موجب افزایش مقاومتیا کاهش جمع شدگی و عیار سیمان می گردد. این مقدار کاهش آب اختلاط به عوامل مختلفی مانند نوع افزودنی مورد استفاده , نحوه اضافه کردن افزودنی , میزان اسلامپ و نسبت آب به سیمان , نوع سیمان , عیار سیمان , نوع سنگدانه ها , نوع ومیزان استفاده از افزونه ها مانند روباره و خاکستر بادی و نیز مقدار هوا بستگی دارد . عوامل موثر بر قدرت کاهندگی آب افزودنی ها ی کاهنده آب در ادامه بررسی شده است.</font></span><br style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2;" /><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نوع افزودنی مورد استفاده – جدول زیر نشان می دهد که سدیم گلوکنات از نظر میزان کاهش آب موپرتر از گلوکز و لیگنوسولفونات عمل می کند. تاثیر انواع مختلف افزودنی های تجاری در مقدار کاهش آب اختلاط به ترکیب شیمیایی و میزان استفاده از آن ها بستگی دارد. هرچه مقدار استفاده از افزودنی بیشتر باشد , میزان کاهش آب بیشتر خواهد بود.با این وجود در مقادیر بیشتر از حد اشباع کاهش چندانی در مقدار آب اختلاط ایجاد نخواهد کرد. مقدار حد اشباع در افزودنی های مختلف متفاوت است اما برای </font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روان کننده بتن</font><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><span class="Apple-converted-space"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تجاری که به صورتمحلولعرضه می شوند این مقدار در حدود 1 تا 5/1 درصد وزن سیمان است.</font></span><br style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2;" /><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">میزان اسلامپ و نسبت آب به سیمان – میزان کاهش آب در اسلامپ 50 میلیمتر تقریبا برابر 6 درصد و در اسلامپ 150 میلیمتر تقریبا برابر 11 درصد می باشد. بنابراین انتظار میرود که قدرت کاهندگی آب افزودنی ها در بتن های روان بیشتر باشد. نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهد که در یک طرح مخلوط بتنی (با 300 کیلوگرم در متر مکعب سیمان تیپ 1)  دارای افزودنی کاهنده آب , برای افزایش اسلامپ از 75 میلیمتر به 200 میلیمتر نیازمند افزایش مقدار آب از 179 به 190 کیلوگرم در متر مکعب بوده در حالی که در بتن مشابه اما بدون افزودنی برای همین مقدار افزایش اسلامپ مقدار آب از 189 به 210 کیلوگرم در متر مکعب افزایش یافته است. این بدان معناست که </font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روان کننده بتن</font><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; float: none;"><span class="Apple-converted-space"><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اجازه افزایش اسلامپ را با میزان کمتری از آب فراهم می کنند.</font></span></p><p style="margin: 0px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"></p>


ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 خرداد 1396 - 13:47 توسط : rafizadblog
آخرین مطالب :
فوق روان کننده افزودنی بر پایه پلی نفتالین چهارشنبه 25 بهمن 1396
واتر پروف بتن برای ساخت بتن یا ملات های آب بند جمعه 20 بهمن 1396
بتن حجیم در هوای سرد سه شنبه 17 بهمن 1396
مهمترین خاصیت چسب بتن و ویژگی آن شنبه 14 بهمن 1396
کاربرد ماستیک و خرید آن سه شنبه 10 بهمن 1396
گروت ریزی از سایتهای معتبر جمعه 6 بهمن 1396
نکات مهم در کیورینگ بتن دوشنبه 2 بهمن 1396
شرایط نگهداری گروت اپوکسی به چه صورت میباشد ؟ چهارشنبه 27 دی 1396
فرایند استفاده از دوغاب میکروسیلیس شنبه 23 دی 1396
راهکار مناسب برای آب بند بتن 17 دی 1396
ویژگی های بتن آب بند جمعه 1 دی 1396
علل کاربرد ملات تراز کننده بتن خود تراز و موارد کاربرد دوشنبه 27 آذر 1396
اجرا و تسطیح سطوح ماستیک پلی یورتان پنجشنبه 23 آذر 1396
کاربرد مواد آب بند کننده سطوح بتنی شنبه 18 آذر 1396
روش گروت ریزی چهارشنبه 15 آذر 1396

مطالب تصادفی :
راهکار مناسب برای آب بند بتن چهارشنبه 15 آذر 1396
نکات مهم برای استفاده از مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده چهارشنبه 15 آذر 1396
علل کاربرد ملات تراز کننده بتن خود تراز و موارد کاربرد چهارشنبه 15 آذر 1396
فوق روان کننده بتن و مزایای آن چهارشنبه 15 آذر 1396
واتر پروف بتن برای ساخت بتن یا ملات های آب بند چهارشنبه 15 آذر 1396
بتن حجیم در هوای سرد چهارشنبه 15 آذر 1396
کاربرد مواد آب بند کننده سطوح بتنی چهارشنبه 15 آذر 1396
شرایط نگهداری گروت اپوکسی به چه صورت میباشد ؟ چهارشنبه 15 آذر 1396
فوق روان کننده افزودنی بر پایه پلی نفتالین چهارشنبه 15 آذر 1396
مواد افزودنی بتن جهت روان کننده بتن و طریقه مصرف چهارشنبه 15 آذر 1396
مواد افزودنی بتن و سازگاری آن چهارشنبه 15 آذر 1396
چسب بتن چیست و چه ویژگی دارد ؟ چهارشنبه 15 آذر 1396
مخزن بتنی چهارشنبه 15 آذر 1396
افزودنی بتن و لزوم کاربرد چهارشنبه 15 آذر 1396
مقدار مصرف ضد یخ بتن چهارشنبه 15 آذر 1396
خوش آمدید به سایت_مواد افزودنی بتن روانساز و فوق روان کننده بتن